Meie kultuur

„Luues väärtuslikku elu. Patsientidele. Ülemaailmselt. Iga päev.“

Meie eesmärk ühendab Fresenius Medical Care'is meid kõiki. 

NephroCare on Fresenius Medical Care'i teenusepakkuja. Pakume teenuseid dialüüsikeskustes enam kui 35 riigis üle Euroopa, Lähis-Idas, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. Praegu ravivad meie enam kui 29 000 töötajat, kes töötavad rohkem kui 980 NephroCare'i keskuses, üle 100 000 patsiendi, mis teeb kokku umbes 13 miljonit raviprotseduuri aastas. 

Me tahame

pakkuda iga päev kõrgeimal võimalikul tasemel ravi, et parandada iga patsiendi heaolu, seades standardid neeruraviks. 

Aeg on keskenduda ennetusele. 

Me oleme

oma piirkonna juhtiv dialüüsitoodete pakkuja. Haldame ravi väärtuspõhises süsteemis, et luua pidevalt väärtust oma patsientidele, töötajatele ja tervishoiusüsteemide partneritele. Lisateave meie ja NephroCare'i väärtussüsteemi kohta. 

Me kuulame

Meie töötajad kuulavad Teid, sest olulised pole mitte ainult tehnoloogia ja meditsiinilised teadmised. Meie spetsialistid pakuvad patsientidele inimlikku ja emotsionaalset sidet, mis on nende heaolu seisukohast väga oluline. Töötajad on meie kõige olulisem vara - oleme õppinud, kuidas muuta töökeskkond nende jaoks paremaks ning turvalisemaks. Töötajate küsitlusprogrammi abil hindame pidevalt töökeskkonda ja töötajate moraali ning rakendame vajadusel vastavaid meetmeid.  

NephroCare on rahvusvaheline võimalus 

Rahvusvahelise võrgustikuna jagame oma teadmisi, kogemusi ja häid tavasid. Meie kolleegid NephroCare'i keskustes koolitavad ja töötavad vastavalt meie võrgustikus kehtivatele standarditele ja protseduuridele. Mõnes riigis on meditsiinilise personali puudus. Meie kolleegidel on alati võimalus otsida tööd ja alustada karjääri erinevates riikides omades kõrgekvaliteedilist ja tunnustatud töökogemust neeruravis. 

Meie väärtused juhivad meid igapäevatöös, et ühiselt eesmärke saavutada.

Koostöö  

Me teeme koostööd. Ühendame jõud, et saavutada rohkem, kui individuaalselt on võimalik. Me teame, kuidas teha koostööd ühise eesmärgi nimel ja saavutada oma eesmärgid ühe ettevõttena. Me suhtleme avatult. 

Slavojka Devic, Bosnia ja Hertsegoviina: 

Pärast 30 aastat dialüüsi valdkonnas töötamist teeb Slavojka oma tööd endiselt sama kire, pühendumuse ja sooviga aidata ning anda oma teadmisi edasi teistele kolleegidele. Slavojka on väga hea kuulaja. Ta ei mitte lihtsalt ei kuula inimesi, vaid ta kuuleb ka päriselt, mida nad räägivad. Alati rahuliku ja targana leiab ta aega teiste aitamiseks ning tema nõuanded on kasulikud kõigile uutele töötajatele, aga ka patsientidele. Kunagi pole juhtunud, et ta poleks andnud endast parimat. 

Željka Fučkar, Horvaatia: 

Željka kandidatuuri esitas kolleeg, kellega ta oma esimesel päeval kohtus. 14 aastat hiljem kirjeldab see kolleeg teda järgmiste soojade sõnadega: „Željka toob oma naljadega meeskonda rahu ja motiveerib teisi kolleege, kuid samas on ta professionaalne ja tööle pühendunud. Ta võtab vajadusel initsiatiivi. Ta ei jäta kunagi asju pooleli.“ 

Rami Fuerverker, Iisrael: 

Rami kolleegid tunnevad teda kui alati abivalmit ja teisi toetavat. Ta on suurepärane meeskonnamängija, kes on täielikult pühendunud kvaliteetsele ravile ning hoiab kõigel silma peal, et koordineerida multifunktsionaalseid meeskondi ja patsiente. Ta pöörab suurt tähelepanu kvaliteedile ja ohutusele ning on olnud järjekindlalt suureks toeks juba aastaid. Ta läheneb patsientidele naeratusega ning on nende suhtes alati väga tähelepanelik ja toetav. 

Proaktiivne

Me saame asjad tehtud. Näeme võimalusi, kus teised ei näe, ja esitame väljakutse status quo'le piirangutevaba mõtteviisiga. Haarame initsiatiivi, et oma tööga mõju avaldada. Esitame küsimusi, et selgelt mõista, mida tuleb teha, ja võtame vastutuse tulemuste eest. 

Lúcia Pedro, Portugal:  

Lúcia ei häbene teha kliinikus parandusettepanekuid, näiteks seoses mõnede patsientide ümberpaigutamisega dialüüsiruumis, veendumaks, et nad kõik on rahul ühendamise ja lahtiühendamise ajaga. Alates „myCompanion'i“ käivitamisest Portugalis motiveerib ta pidevalt patsiente rakendust alla laadima ja seda maksimaalselt kasutama. Ta varub aega, et ükshaaval iga patsiendiga rakenduse kasutamise osas nõu pidada. 

Carlo Elemento, Itaalia:  

Carlo on olnud dialüüsiõde 24 aastat. Ta on alati olnud ravi pakkumisel entusiastlik ja proaktiivne. Covid-19 pandeemia algusaegadel, kui paljud olid nakkuste sagenemise tõttu paanikas, oli ta esimene õde, kes osales vabatahtlikuna Itaalia koroonapatsientidele pühendunud NephroCare'i meeskonnas. 

Weronika Tomków, Poola: 

Weronika julgustab väga pühendunult patsiente kasutama raviprotseduuri uudse osana „myCompanion'it“. Ta kohtub iga patsiendiga, et tutvustada rakendust ning teavitada neid selle kasutamisest ja eelistest. Huvi rakenduse vastu on osutunud väga suureks ja registreeritud kasutajate arv on märgatavalt kasvanud. 

Usaldusväärne

Me tegutseme oma sõnade järgi. Seame esikohale patsiendid ja partnerid ning pakume järjepidevalt erakordset teenust. Käitume ausalt, ohustamata kunagi turvalisust, kvaliteeti ega patsientide tervist. Me näitame üles austust ja toimime eeskujulikult. Oleme oma patsientidele, partneritele ja kolleegidele usaldusväärne kaaslane. 

Dusica Sladoje, Bosnia ja Hertsegoviina:  

Dusica on äärmiselt usaldusväärne ja täidab kõik ülesanded täpselt ning õigeaegselt. Kuigi ta on üksikema, jõuab ta alati esimesena tööle. 2014. aasta suure üleujutuse ajal juhtus ta meie keskusest mööda minema, kui nägi töötajaid, kes päästsid seadmeid ja varustust. Ta jäi appi kuni hiliste õhtutundideni. Järgmisel päeval oli kogu linn üle ujutatud ja Dusica ise evakueeriti paadiga. Kõik teavad, et nad võivad tema peale loota. 

Gulnara Balgabekovna Igisinova, Kasahstan:  

Gulnara parimad omadused on tema usaldusväärsus, vastutustundlikkus ja täpsus. Ta õpib kiiresti ja oskab juurutada uusi standardeid. Ta aitab koolitada uusi töötajaid. Ta on tuntud oma täpsuse ja isikliku organiseerituse poolest. Ta on armastav kõigi vastu ja toetab alati patsiente heade sõnade ning tegudega. 

Elizabeth Revach, Iisrael:  

Lisaks juhtivale rollile kliinikus on Elizabeth kliiniline juhendaja, kes on koolitanud paljusid Iisraeli õdesid seoses meie ravikvaliteediga. Töötajad loodavad tema peale ja usaldavad teda täielikult. Ta seab Kt/V-haldamisele kliinikus kõrged standardid. Tema jaoks on väga oluline saavutada häid tulemusi; ta pühendab kogu oma tähelepanu sellele, et töötajad hoolitseksid KPI-de eest hästi ja patsiendid järgiksid raviprotseduure. Tema kolleegid kirjeldavad teda kui imeliste isikuomadustega usaldusväärse inimese sümbolit. 

Täiuslik 

Me ületame ootusi. Oleme tulemustele orienteeritud ja kasutame parimaid praktikaid. Tõstame pidevalt kvaliteeti ja kasvatame edusamme, et viia ettevõte eduka tuleviku poole. Pakume välja ideid, kuidas end täiustada ja uuendada. 

Maha Khaled, Iisrael:  

Maha on noor õde ja juba oma kolleegidele eeskujuks. Tema kolleegid paluvad tema juhendamist ning hindavad alati tema kannatlikkust ja tuge. Ta õpib ja spetsialiseerub ning töötab pidevalt oma isikliku arengu nimel. Ta osaleb aktiivselt NC-suuniste rakendamises ja seab ülejäänud meeskondadele kõrgemad standardid. Maha naudib patsientide siirdamisele suunamist. Ta pöörab kogu tähelepanu patsientide nimekirjas hoidmisele ja aegadest kinnipidamisele. 

Yeliz Aydin, Türgi: 

24. jaanuaril 2020, kui Yeliz oli oma vahetust lõpetamas, toimus keskuse ees maavärin. Sel hetkel oli dialüüsis 1 patsient. Yeliz jäi patsiendiga ravikabinetti ja lohutas teda. Ta asus kohe dialüüsiravi lõpetama ja lahkus kliinikust koos patsiendiga, niipea kui see oli ohutu.  

Simona Dascula, Rumeenia: 

Oma professionaalsuse ja patsientide mõistmisega on Simona kolleegidele eeskujuks. Ta valdab tehnikaid täpselt ning hoolitseb patsientide eest suure empaatia ja lugupidamisega. Ta täiendab pidevalt oma oskusi. Silmapaistev hoolitsus on talle loomulik, sest inimelu on kõige väärtuslikum.