Töötaja kogemused

[Translate to Estonia - estonian:] The NephroCare team
Dialüüsikeskuses töötamine on midagi enamat kui lihtsalt töö.

Vestlesime kolleegidega erinevatest riikidest, kes rääkisid meile oma sõnadega enda valitud elukutsest, oma kirest, väljakutsetest, sellest, mida nad suudavad meie patsientidele anda, ja hüvedest, mida dialüüsiga töötamine neile annab.