Kulisside taga: õe tööpäev

Vanemõde ja dialüüsimasin

Patsiendid on NephroCare’i keskuses hemodialüüsi ajal toimuvaga täiesti kursis – vähemasti nende seisukohast.

Kuid mis toimub kulisside taga, enne seda, kui esimesed patsiendid hommikul saabuvad ja viimased õhtul lahkuvad? Agnes Szekeres, NephroCare’i keskuse vanemõde Ceglédis Ungaris andis meile eksklusiivse ülevaate keskuse õdede igapäevatööst.

5.00 – varane algus

Tublisti enne patsientide saabumist alustavad meie kliiniku töötajad oma igapäevaste toimetustega. Varavalges, kell viis hommikul, hakkavad saabuma esimesed töötajad. Enamikul meist aitab soe tass kohvi alustada päeva heas meeleolus. Siis on ka võimalus põgusalt rääkida eelmise päeva sündmustest ja arutada algava päeva graafikut.

5.00 kuni 5.50 – ettevalmistused

Hommikune patsientide vahetus algab kell 6.00 hommikul. Meeskonnal on veidi aega kõige õigesti ettevalmistamiseks, et asjad patsientide saabudes sujuvalt liiguks. Meie päevaste toimetuste nimekiri hõlmab järgmist:

 • Vee ja vedeliku edastamise kesksüsteemi sisselülitamine
 • Veekvaliteedi ja -kareduse kontrollimine, klooritesti tegemine ning veemõõdiku näidu vaatamine
 • Dialüüsisüsteemide sisselülitamine ja kontrollimine, desinfitseerimisvahendi jääkide sisalduse kontrollimine testribaga
 • Verevoolikute ja dialüsaatorite valmisseadmine ja täitmine.   Kõikide ravimaterjalide ettevalmistamine. Igale patsiendile eraldi määratud hepariini ettevalmistamine
 • Ühendusmaterjalide eraldi ette valmistamine tsentraalse veenikateetri või arteriovenoosse fistuliga patsientidele
 •  Desinfitseerimislahuse ettevalmistamine pindade ja kasutatud instrumentide jaoks

5.40 kuni 5.50 – saabuvad arstid ja patsiendid

Sellest hetkest alates on meie töö patsientidele nähtav. Alustame iga dialüüsiseanssi, mõõtes patsiendi kaalu ning pestes nende fistulikätt seebi ja veega. Seejärel viime nad nende jaoks broneeritud dialüüsimasina juurde.

6.00 kuni 10.30 – dialüüsi tegemine

Meie standardravi on 250–270 minutit kestev lahjendusjärgne ONLINE-hemodiafiltratsioon (OL-HDF) . Selle aja jooksul on meie kõige olulisem ülesanne jälgida patsiente ja tagada neile parim võimalik probleemideta ravi.

 

Meie õed teevad kõvasti tööd, et iga patsiendi eest hoolt kanda, pakkudes neile nende isiklikest vajadustest lähtuvalt tähelepanu ja aega. Kui aeg seda võimaldab, peavad õed ette valmistama raviseansi lõpus vajalikud tööriistad ja materjalid ning valmistuma järgmise patsiendirühma tervitamiseks.

Päev täis toimetusi

Kui töötajad ei tegele parasjagu patsientidega, peavad nad täitma mitmesuguseid teisi igapäevaseid ülesandeid.

 •  Salvestama andmed Euroopa kliinilisse andmebaasi (European Clinical Database (EuCliD))
 • Plaanima meditsiiniuuringuid meie patsientidele ja siirdamiste järjekorras olevatele patsientidele
 •  Plaanima laborianalüüse, võtma vereproove ja valmistama ette katsuteid, sisestama analüüside tulemused EuCliD-i
 • Täitma igapäevaseid kvaliteedikontrolli ja keskkonnakaitsega seotud dokumente
 • Nõustama toitumisalaselt, vestlema patsientidega ja pakkuma vajaduse korral psühholoogilist tuge
 • Korraldama patsientide ravi intensiivraviosakonnas
 • Säilitama ja väljastama erütropoetiini ning jälgima selle manustamist

11.30 – hommikune seanss lõppeb

Hommik möödub kiiresti. Kui esimesele patsiendirühmale head aega ütleme, on keemiline desinfitseerimisprotsess dialüüsisüsteemis juba töös. Peagi alustame pindade desinfitseerimisega. Järgmiseks peame käsitsema, transportima ja hoiustama ohtlikud jäätmed. Lõpuks anname raviruumi üle koristajatele.

11.30 kuni 12.15 – paus ja graafiku koostamine

Enne kui protsess uute patsientidega otsast peale algab, teevad õed väikese pausi, et nautida igati välja teenitud kohvi. Seda aega kasutatakse ka patsientide graafiku koostamiseks ja patsientide iganädalase transpordi korraldamiseks, kuigi see võib päevade lõikes muutuda. Kuna paljud dialüüsipatsiendid käivad endiselt tööl, korrigeerime dialüüsigraafikut sageli nii, et see ühilduks nende töögraafikuga. See võib olla keeruline, aga leiame alati lahenduse. Kui tulevad taotlused dialüüsiks puhkuste ajal, siis töötleme ka neid ja hoiame pidevalt kontakti teiste dialüüsikeskustega.

Kõrgeima kvaliteedi tagamine

Osaledes korrapäraselt koolitustel ja e-kursustel, suudame oma ülesandeid täita kõrgeimal oskustasemel ja vastavuses uusimate õendusstandarditega. Patsientidele pakutava ravi kvaliteeti jälgitakse pidevalt auditite, Fresenius Medical Care’i riigi õendusjuhi  inspektsioonide ja regulatiivasutuste kontrollidega. Meie eesmärk on rahuldada kõigi vajadusi igal ajal.

Osa suuremast meeskonnast

Patsiendile võib tunduda, et dialüüsiravi läbiviimisega tegeleb ainult raviruumis töötav meeskond. Kuid see pole kaugeltki tõsi. Ilma administraatori, tehnilise hoolduse juhi, tehnikute ja IT-osakonnata meie keskus ei toimiks. Tellida tuleb töövahendeid, materjale ja ravikontsentraate ning neid tuleb õigesti säilitada. Masinaid ja hoonet tuleb hooldada ja vajaduse korral remontida. Ning meie IT-süsteem võimaldab meil õigesti ja kiiresti andmeid sisestada.

Meie töö kestab kuni kella kümneni õhtul ja päeva õhtusse jõudes hakkame juba valmistuma järgmiseks päevaks. Selle kõige käigus on just meeskonnatöö see, mis meid kõiki omavahel ühendab – lubades meil seega pakkuda patsientidele kvaliteetset ravi.