Töötamine arstina

Stetoskoopidega nais- ja meesarstid
Millised on peamised põhjused, miks arst peaks valima nefroloogia?

Töötamiseks sobiva meditsiinivaldkonna väljavalimine ei ole lihtne. Selleks et elu arstina oleks rahuldust pakkuv, tuleb arvesse võtta mitmesuguseid tegureid, näiteks eriala keerukus ja olulisus, professionaalne maine ning kindlasti ka tööleidmise võimalused ja töötingimused konkreetsel erialal.

Nefroloogia on üks meditsiinivaldkondi, mis täidab kõik need tingimused. Seetõttu soovime jagada asjakohast teavet intelligentsetele ja motiveeritud arstidele, et aidata neil otsustada selle olulise tegevusvaldkonna kasuks.

Professionaalne staatus

Nefroloogia on viimase 60 aasta jooksul arenenud tähtsaks meditsiinierialaks, kuna neerud mängivad inimese elus väga olulist rolli ning on kaasatud paljudesse ägedatesse seisunditesse ja haigustesse, mis ei ole peamised neeruhaigused (nt autoimmuunhaigused, verehaigused).

Nefroloogid on kõikides haiglates kõrgelt hinnatud, sest nad on asjatundjad elektrolüütide tasakaaluhäirete, happe-leelise metabolismi häirete, arteriaalse hüpertensiooni ning autoimmuun- ja ainevahetushaiguste alal. Teised arstid konsulteerivad nendega sageli, et saada vastuseid küsimustele, millele pole võimalik leida vastuseid teiste meditsiinivaldkondade meetodite ja teadmiste abil.

Tööst

Nefroloogi töö hõlmab mitmesuguseid kliinilisi ravisid. Teistes meditsiinivaldkondades pole nii palju võimalusi tegeleda nii paljude kehaprotsessidega: hormoonide tootmine, vererõhu reguleerimine, aneemia ohjamine, luutiheduse säilitamine ning vedelike ja elektrolüütide tasakaalu tagamine. Sageli ei ole see töö lihtne, kuna nefroloog peab teadma palju sisehaigustest, aga ilmselt just see paljusid arste tõmbabki.

Neeruhaigused võivad põhjustada mitmesuguseid tüsistusi ja avaldada haiguse süvenedes negatiivset toimet, sh põhjustada eluohtlikke seisundeid. Koolitatud nefroloog suudab ravida nii ägedat kui ka kroonilist neerupuudulikkust, hoides sellega ära või aeglustades nende progresseerumist ja parandades neeruhaigete patsientide elukvaliteeti. See tähendab, et nefroloog suudab navigeerida patsiente turvaliselt dialüüsi või neerusiirdamise poole, mis on ainsad ravivõimalused lõppstaadiumis neeruhaiguse korral.

Patsiendikeskne ravi

Neeruhaiguse ja -puudulikkuse edukas kontrollimine on ilma patsiendipoolse osaluseta võimatu. Hea suhtlemisoskus on väga oluline edukaks koostööks patsientide ja nende sugulastega; tuleb väljendada valmidust suhelda, võita nende usaldus ja olla pühendunud. Niisugused sotsiaalsed oskused ja emotsionaalne intelligentsus arenevad nefroloogias väga jõudsalt.

Osalemine teadustöös

Nefroloogia on valdkond, kus on tehtud ja on jätkuvalt vaja teha veel palju teaduslikke avastusi. Seetõttu saavad paljud arstid hõlpsasti osaleda teadustöös ning neid julgustatakse oma tööd avaldama ja esitlema, et muuta see kaasekspertidele kättesaadavaks.

Töötingimused

Võrreldes teiste meditsiinivaldkondadega puutuvad nefroloogia- või dialüüsiosakonnas töötavad arstid üldjuhul vähem kokku terviseohtudega (nt saastumine viirustega, kiiritus, kemikaalid). Teine eelis on järjepidev ja hästi korraldatud töögraafik, mis on oluline, kui teil on pere või plaanite seda luua.

Üks karjäärivõimalusi, mille paljud arstid, peamiselt nefroloogid, valivad, on töötamine dialüüsiosakonnas. Sellel valdkonnal on palju eeliseid, mis sobivad teatud karjääriperioodiks või pikaajaliseks valikuks.

Millised on peamised põhjused, miks peaks arst valima nefroloogia?

Töö dialüüsiosakonnas

See töö on väga oluline, kuna võib oluliselt kaasa aidata lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientide elukvaliteedi parendamisele ja nende eeldatava eluea pikendamisele. Sellegipoolest ei ole töö dialüüsiosakonnas nii pingeline kui teistes meditsiinivaldkondades, hõlmates enamasti standardseid raviprotseduure ja väiksemat kokkupuudet olukordadega, kus patsientide elu on ohus. Nii saavad arstid pühendada rohkem aega patsientidega suhtlemisele ja keskenduda haiguse ohjamisele, andes seeläbi suurema panuse nende heaolu parandamisele.

Isikuohutus

Fresenius Medical Care’i dialüüsiosakonnad on väga harmoonilised töökeskkonnad, mis tuginevad meie arhitektuurilistel suunistel. Hügieeni ja nakkusetõrje tagamiseks kehtivad ranged menetlused, mistõttu on dialüüsiosakond töötamiseks turvaline ja meeldiv koht.

Töö- ja eraelu tasakaal

Dialüüsiosakonna tööaeg on enamjaolt standarditud - graafiku alusel toimuv töö annab arstile eelise leida tasakaal töö- ja eraelu vahel. Ootamatusi esineb vähem, öiseid vahetusi üldiselt pole, pühapäeviti ei töötata ning töökoormus on prognoositav. See sobib väga hästi inimestele, kes soovivad õppida doktorantuuris, luua perekonda ja veeta aega perega või lihtsalt nautida rohkem tegevusi väljaspool tööaega.

Palk ja hüvitised

Dialüüsiarstid on värbajate poolt väga nõutud ja leiavad töövõimalusi peaaegu kõikjal maailmas. Töötasu on enamasti väga hea. Ütlematagi selge, et neeruravitoodete ja -teenuste pakkumises maailmas juhtival kohal olev Fresenius Medical Care teab, et arstid on hindamatud, ja pingutab arstide töörahulolu jätkuva tagamise nimel.