Töötamine õena

Õde raviruumi ees
Miks valida dialüüs?

Olete otsustanud töötada dialüüsi alal või soovite vahetada oma tegevusvaldkonda

Professionaalne väärtus

Õenduskarjääri alustamine dialüüsi alal on tähendusrikas moodus, kuidas tagada, et saavutate professionaalset kasu kohe algusest peale. Enamikus riikides on dialüüsiõed väga kõrgelt hinnatud ja nõutud mitte ainult dialüüsi alal, aga ka muudel õenduskohtadel. Täiskvalifikatsiooniga dialüüsiõde suudab töötada dialüüsi alal peaaegu kõikjal maailmas.

Töökirjeldus ja oskused

Dialüüsiõena on teil võimalus kasutada kõiki õendusalaseid oskusi ja teie pädevus inimestega suhtlemisel areneb veelgi. Töötate teid toetavas keskkonnas, kus saate tehnoloogia ja töövahendite abil paremini täita üliolulist rolli, mida patsiendi ravis mängite. 

Dialüüsiosakondades töötavadõed meeskondades, kes saavad iseseisvalt oma tööd korraldada.

Koolitustugi

NephroCare’is usume, et pidev õppimine on väga oluline. Teie koolitus algab esimesel päeval. Meie dialüüsiõdede aluskoolitusprogrammiga (volitanud organisatsioon EDTNA/ERCA) määratakse teile mentor, kes juhendab teid esimesed kolm kuud ja pakub tuge ka pärast selle perioodi lõppu. Saate suurel hulgal praktilisi koolitusi ja teoreetilisi kursusi oma oskuste täiendamiseks. Kogemuste suurenedes jätkub teie harimine sobivate koolitustega.

Töö- ja eraelu tasakaal

Kui töötate dialüüsiosakonnas, saate optimaalselt korraldada oma pereelu. Töötate prognoositava vahetustega süsteemi järgi, mis annab teile graafikus palju rohkem paindlikkust kui teised õendustööd. Pühapäeviti tööd ei toimu ja öiseid vahetusi pole.

Töötamine meeskonnas

Suurem osa dialüüsiosakonna töötajatest on õed. Seetõttu toetume üksteisele ja pakume tuge alati, kui seda on vaja. Dialüüsiõed teevad koostööd ka teiste professionaalidega, kes kuuluvad samuti dialüüsiosakonda, näiteks arstide, psühholoogide, sotsiaaltöötajate ja toitumisnõustajatega. See on väga mitmekülgne meeskond.

Mõju patsientide elule

Õpite oma patsiente tundma ja nende eest hoolt kandma, luues pikaajalisi suhteid. Te muutute patsientide jaoks väga oluliseks ja saate anda suure panuse nende heaolusse. Peale selle näete enda pakutava hoole tulemusi.

Miks valida NephroCare?

Töötate hetkel dialüüsiosakonnas ja otsite uut väljakutset

Koolitustugi

NephroCare’is usume, et pidev õppimine on väga oluline. Teie koolitus algab esimesel päeval. Meie dialüüsiõdede aluskoolitusprogrammiga (volitanud organisatsioon EDTNA/ERCA) määratakse teile mentor, kes juhendab teid esimesed kolm kuud ja pakub tuge ka pärast selle perioodi lõppu. Saate suurel hulgal praktilisi koolitusi ja teoreetilisi kursusi oma oskuste täiendamiseks. Kogemuste suurenedes jätkub teie harimine sobivate koolitustega.

Kvaliteet ja ohutus

Suurte kogemustega dialüüsipakkujana on meil oma väljakujunenud protseduurid ja standardid. Töötate kohe alguses hästi korraldatud keskkonnas.

Dokumendid „NephroCare’i hea dialüüsiravi standardid“ ning „Hügieen ja nakkustõrje“ koos protsessidega, kus kirjeldatakse, kuidas saavutada neis valdkondades parimaid tulemusi, on meie peamised kvaliteedi tagamise direktiivid, mis muudavad dialüüsiosakonnad ohutumaks nii meie patsientide kui ka töötajate jaoks.

Töökeskkond

NephroCare’i kliinikutes on töökeskkond väga harmooniline, alustades arhitektuurilistest standarditest ruumi ja dialüüsiosakonna korralduse osas. Teiegi saate kasu sellest hästi korraldatud ja mugavast keskkonnast.

Meie tegevus põhineb standarditud protsessil, selgetel rollidel ning vahetustega graafiku ja ülesannete suurepärasel toimimisel. Meie keskkonnas tunnete, et olete siin oodatud.

Karjääri edendamine

NephroCare’is saate oma karjääri mitmel moel edendada. Saate spetsialiseeruda andme- ja kvaliteedihaldusele, hügieenile, koolitamisele ja juhendamisele ning liikuda karjääriredelil kas dialüüsikeskuse raames või sealt edasi peakorteri ametikohtadele. Enamikku  meie õendusjuhtimise rolle täidavad meie oma kliinikutest valitud õed. Ja kui otsustate kunagi mujale tööle minna, lisab NephroCare’is töötamine tugevat erialast tunnustust.

Osalemine teaduskogukonnas

Meie usume, et kõik õed peaksid jagama oma erialaseid oskusi ja osalema õenduse eriala teaduslikus arengus. Seetõttu toetame kõikide teadustegevustesse aktiivselt panustavate õdede osalemist EDTNA/ERCA rahvusvahelistel konverentsidel. Kui olete sellel kongressil varem osalenud, olete ilmselt meie plakateid ja ettekandeid juba näinud.