Dialüüsiravi

Mitmesuguste ravivõimaluste pakkuja

Aastatepikkusele kogemusele ja parimate tavade võrgustikuülesele jagamisele tuginedes suudab NephroCare pakkuda täielikku dialüüsiravi kõikidele dialüüsipatsientidele keskuses, kodus ja haiglates ning valida eri raviplaanidest lähtudes ravivõimaluste täielikust valikust.

Hemodialüüs

Hemodialüüs (HD) hõlmab vere välist filtreerimist läbi dialüüsimasina.

NephroCare’is on meie eesmärk pakkuda kõikidele patsientidele parimat võimalikku ravi, lähtudes nende individuaalsetest vajadustest ja füüsilisest seisundist.

Me pakume mitmesuguseid hemodialüüsi võimalusi

HD keskuses

Kõige levinum hemodialüüsi ravivorme, mille käigus läbib patsient dialüüsikeskuses nädalas kolm raviseanssi.

Öine HD keskuses

Öist dialüüsiravi pakutakse öösel, kui patsient magab. Pikem ravi kestab kuus kuni kaheksa tundi ja vähemalt kolm korda nädalas.

Eneseravi

Patsientide eneseraviga dialüüsikeskuses kaasneb ravis samaväärne sõltumatus kui kodusel hemodialüüsil. Eneseravi võti on kaasata patsienti ravi enamikku või kõikidesse etappidesse.

Piiratud ravi

Iseseisvuse määr eneseravi korral oleneb patsiendist. Sellest lähtudes otsustatakse, milline osa on abistatud ning milliseid etappe jagavad patsient ja ravimeeskond.

Täielik ravi

Dialüüsipatsiendid, kellel esineb sageli tüsistusi või kelle liikumine on piiratud, võivad saada ravi väljaspool haiglakeskkonda, täieliku ravi dialüüsiüksustes.

Hospitaliseeritud patsientide ravi

Haiglaravil olevad dialüüsipatsiendid hõlmavad mitmekülgset populatsiooni, nende hulka kuuluvad kriitilises kliinilises seisundis patsiendid, aga ka iseseisvamad patsiendid, kes on haiglas ajutiselt põhjustel, mis pole otseselt nende dialüüsiga seotud. Dialüüsiravi tehakse haiglas dialüüsiosakonnas.

Dialüüs High-Flux-filtriga

High-Flux-filtriga dialüüsis kasutatakse dialüsaatoreid, millel on suuremad poorid nii ureemiliste toksiinide kui ka vedeliku eemaldamiseks. Tavalise dialüüsi korral eemaldatakse jääkained ja elektrolüüdid patsiendi verest difusiooni teel – lahustatud ained liiguvad suurema kontsentratsiooniga lahusest (veri) väiksema kontsentratsiooniga lahusesse (dialüsaat) läbi poolläbilaskva membraani. Mõõdetakse ja jälgitakse vere uurea lämmastikusisaldust, mis näitab kõiki toksiine, mida neerud tavaliselt eemaldavad. High-Flux-filtriga dialüüsi käigus eemaldatakse vere uurea lämmastik kiiremini. Suuremad molekulid on liiga suured, et neid tavalise dialüüsiga eemaldada, kuid need eemaldatakse High-Flux-dialüsaatoritega.

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF, millel on palju positiivseid toimeid dialüüsiga seotud kardiovaskulaarsetele riskiteguritele, on tunnustatud kõige tõhusama dialüüsiravi meetodina1, kuna see on lähemal loomuliku neeru eritamisprofiilile.

Tänu sellele, et HighVolumeHDF-i asendusmaht on suurem, suudab see ravivorm tõhusamalt eemaldada  keskmise suurusega molekule. HighVolumeHDF parandab patsiendi ravitulemust ja avaldab kasulikku mõju peamistelt kardiovaskulaarsetele riskiteguritele:

  • Seerumi ß2-mikroglobuliini ja fosfaadi sisaldus2,3,4
  • Põletikuline reaktsioon5
  • Dialüüsiaegne hemodünaamiline stabiilsus6
  • Aneemia ohjamine7

Vaskulaarse juurdepääsu haldamine

Vaskulaarset juurdepääsu peetakse sageli n-ö patsiendi päästenööriks. Arvestades selle teema olulisust, on NephroCare välja töötanud arvukalt vahendeid ja teenuseid, mis keskenduvad vaskulkaarse juurdepääsu haldamisele ja hooldamisele. Enam kui kümneaastane kogemus meie NephroCare’i kliinikutes on andnud meile pädevuse neeruhaiguste ravis, millesse me NephroCare’i võrgustikus pidevalt juurde panustame, koostades suuniseid ja parimaid ravitavasid, mida rikastavad ning mille juures on abiks NephroCare’i teenused ja tööriistad.

Vaskulaarse juurdepääsu haldamise toetamine kliinikutes

Patsientide hõlpsaks ühendamiseks ja lahtiühendamiseks kooskõlas NephroCare’i hea dialüüsiravi standardite ning NephroCare’i hügieeni ja nakkustõrje nõuetega on meie kliinikutes välja töötatud komplektid proHD Set ja proHD CVC Set.

Erialane pädevus meie NephroCare’i võrgustikus aitab edendada parimaid vaskulaarse juurdepääsu hooldamise ja haldamise alaseid teadmisi.

Fresenius Medical Care’i ja EDTNA/ERCA ühised publikatsioonid:

  • „Vascular Access Cannulation and Care Guide - A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous Fistula”
  • „Vascular Access Management and Care - A Nursing Best Practice Guide for Central Venous Catheter”

Endovaskulaarsed teenused ja vereteekirurgia

NephroCare’il on kõrgel tasemel oskused endovaskulaarseid teenuseid pakkuvate ja vaskulaarse juurdepääsukirurgiaga tegelevate vaskulaarse juurdepääsukeskuste  (Vascular Access Centres, VAC) loomiseks ja juhtimiseks.

Vaskulaarse juurdepääsuga seotud edusammude jälgimine

Vaskulaarse juurdepääsu haldamine on NephroCare’i lahutamatu osa ja annab oma panuse kroonilise neeruhaiguse ravi optimeerimiseks eesmärgiga parandada patsientide ravitulemusi. Seda hallatakse toimivuse peamiste näitajate määramisega, mida jälgitakse tasakaalustatud tulemusnäitajatega.

Peritoneaaldialüüs

In peritoneal dialysis a part of the peritoneum is used as a dialyser. Water and solutes are able to move from the blood side to the dialysate side through the peritoneal membrane. The catheter stays in place the entire time a patient is on peritoneal dialysis therapy. When dialysate is present in the peritoneal cavity, removal of waste products and excess water takes place until the concentrations of solutes on the blood side and the dialysate side are equilibrated.

Periotenaaldialüüsi määramine, lähtudes elustiilist ja meditsiinilisest seisundist

Meil ei tehta NC kliinikutes PD

Pidev ambulatoorne peritoneaaldialüüs

  • Korrapäraselt päeva jooksul
  • 4 kuni 5 vahetust päevas
  • Vahetus kestab umbes 20–30 minutit

Tsükler tühjendab ja täidab kõhukelmet automaatselt

Automaatne peritoneaaldialüüs patsiendi kodus

Umbes 8–10 tundi

Viited

1 Canaud B., The Early Years of On- Line HDF: How Did It All Start? How Did We Get Here?, Krick G, Ronco C (eds): On- Line Hemodiafiltration: The Journey and the Vision, Contrib  Nephrol, Basel, Karger (2011); 175:  93–109.

2 Canaud B., Effect of Online Hemodiafiltration on Morbidity and Mortality of Chronic Kidney Disease Patients, Ronco C, Canaud B, Aljama P (eds): Hemodiafiltration, Contrib Nephrol, Basel, Karger (2007); 158: 216-224.

3 Penne E.L. et al., Role of Residual Kidney Function and Convective Volume on Change in Beta2-Microglobulin Levels in Hemodiafiltration Patients, Clin J Am Soc Nephrol (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A. et al., The effect of dialysis modality on phosphate control: haemodialysis compared to haemodiafiltration. The Pan Thames Renal Audit, Nephrol Dial Transplant (2010); 25(3): 897-901

5 Pedrini L. et al., Long-term effects of high-efficiency on-line haemodiafiltration on uraemic toxicity. A multicentre prospective randomized study, Nephrol Dial Transplant (2011); 0: 1-8

6 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21(10): 1798–1807.

7 Bonforte G. et al.,Improvement of Anemia in Hemodialysis Patients Treated by Hemodiafiltration with High-Volume On-Line-Prepared Substitution Fluid, Blood Purif (2002); 20: 357–363.