Info COVID-19 viiruse kohta

Tähtis teadaanne koroonaviiruse kohta

Fresenius Medical Care‘i jaoks on meie patsientide, kolleegide ja partnerite tervis ning ohutus tähtsaimaks prioriteediks. Võtame koroonaviiruse levikut väga tõsiselt ning jälgime hoolega olukorda, tagamaks, et meie tegevus on arenevate sündmustega sobiv ning asjakohane.  Kuna hoolitseme teatud mõttes tervishoiu kõige haavatavamate patsientide eest, jälgime tekkinud olukorda väga tähelepanelikult ning oleme patsientide kaitsmiseks tugevdanud juba olemasolevaid infektsioonitõrje võtteid. Oleme tihedas ühenduses nende riikide kohalike valitsustega, kus me tegutseme, ning järgime hoolega nende juhiseid. Samuti oleme loonud töörühma, et vastavalt muutuvale olukorrale kohandada oma tegevust.