Info COVID-19 viiruse kohta

Nefroloogia-/dialüüsikliiniku hoone väljastpoolt
Tähtis teadaanne koroonaviiruse kohta

Fresenius Medical Care‘i jaoks on meie patsientide, kolleegide ja partnerite tervis ning ohutus tähtsaimaks prioriteediks. Võtame koroonaviiruse levikut väga tõsiselt ning jälgime hoolega olukorda, tagamaks, et meie tegevus on arenevate sündmustega sobiv ning asjakohane.  Kuna hoolitseme teatud mõttes tervishoiu kõige haavatavamate patsientide eest, jälgime tekkinud olukorda väga tähelepanelikult ning oleme patsientide kaitsmiseks tugevdanud juba olemasolevaid infektsioonitõrje võtteid. Oleme tihedas ühenduses nende riikide kohalike valitsustega, kus me tegutseme, ning järgime hoolega nende juhiseid. Samuti oleme loonud töörühma, et vastavalt muutuvale olukorrale kohandada oma tegevust.

Oleme rakendanud mitmeid ettevaatusprotseduure koroonaviiruse leviku vastu meie dialüüsikeskustes. Kuna meie dialüüsipatsiendid sõltuvad meie teenustest, oleme rakendanud ulatuslikke ettevaatusabinõusid ning koostanud asjaolude ettenägematu arenemise puhuks plaani, mis tagab meie patsientidele kindluse selles, et nad saavad vajalikus mahus dialüüsravi isegi ulatusliku epideemia korral.

Samuti oleme rakendanud ettevaatusabinõusid oma töötajate suhtes. Meie kliiniku töötajad on omandanud infektsioonide kontrollimise praktika. Lisaks oleme loonud asjaolude ettenägematu arenemise puhuks tagavaraplaani juhuks, kui olukord halveneb. Lisaks oleme kehtestanud reisipiirangud ning meie organisatsioonis ei toimu suuremaid grupikoosolekuid ega konverentse ja varem kavandatud üritused on kas edasi lükatud või muudetud virtuaalseteks koosolekuteks.

Võttes arvesse asjaolu, et dialüüsipatsiendid puutuvad üldjuhul rohkem kokku hingamisteede haigustest tingitud raskete tagajärgedega, palume dialüüsipatsientidel ettevaatusabinõuna hoiduda koroonaviiruse epideemia ajal nii rahvusvahelistest kui ka riigisisestest reisidest. Patsientide ja personali kaitseks oleme otsustanud ajutiselt peatada puhkuseaegsed dialüüsiprogrammid. Patsientide jaoks tähendab see seda, et me ei võta praegu raviks vastu uusi puhkusereisile tulevaid patsiente (ei kohalikke ega ka rahvusvahelisi).

Klõpsake siia, et leida lähim Fresenius Medical Care‘i dialüüsikeskus. Lisaabi saamiseks pöörduge otse oma dialüüsikeskuse poole.

Koroonaviiruse infoleht patsiendile eesti keeles ja inglise keeles.