Jätkusuutlikkus

Õde hoiab käes tahvelarvutit

Dialüüsipatsientide arv kasvab pidevalt, esitades väljakutse nende eest hoolt kandvate tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkusele. Küsimus on, kuidas NephroCare saab panustada tervishoiu jätkusuutlikkusse?

Ressursse efektiivselt kasutades on meie  eesmärk pidevalt parandada meditsiinilisi tulemusi. Selleks rakendame terviklikku NephroCare’i väärtuste süsteemi. NephroCare’i väärtuste süsteem on meie lahendus probleemile, kuidas tasakaalustada standardiseeritud protsesse ja kohalikku nõudlust terviklike ja omavahel täielikult seotud neeruravisüsteemide järele.

Me oleme teadlikud enda sotsiaalsest vastutusest oma töötajate, patsientide, osanike ja ühiskonna suhtes.

  • Me muudame oma töötajaid tugevamaks koostööd võimaldava töökeskkonna abil, kaasates neid organisatsiooniliste ja tööalaste otsuste langetamistesse ning võimaldades pidevat erialast ja sotsiaalset arengut.
  • Me töötame selle nimel, et pakkuda sobivat neeruravi iga patsiendi jaoks, kasutades edasijõudnud tehnoloogiaid parimate ravimeetodite võimaldamiseks; võttes samal ajal aja, et kuulata patsiente, mõista nende vajadusi ja teha seda, mis on neile parim – nt tehes kõik, mis on meie võimuses, et maksimeerida nende transplantaadi sobilikkust.
  • Me püüdleme kõigis meie NephroCare’i dialüüsikeskustes selle poole, et teha tööd keskkonnasõbralikul viisil, et vähendada dialüüsi koormat keskkonnale. Alates 2009. aastast oleme oma NephroCare’i keskustes saavutanud suure kokkuhoiu jäätmete tootmises ja veetarbimises.

Lisateabe saamiseks meie jätkusuutlikkusele pühendumise kohta palun klõpsake siia.