Jätkusuutlikkus

Dialüüsipatsientide arv kasvab pidevalt, esitades väljakutse nende eest hoolt kandvate tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkusele. Küsimuseks on, kuidas NephroCare saab panustada tervishoiu jätkusuutlikkusse.

Küsimus on, kuidas saab NephroCare anda oma panuse tervishoiu jätkusuutlikumaks muutmiseks?

Meie  eesmärk on pidevalt parandada meditsiinilisi tulemusi, kasutades ressursse efektiivselt. Selleks rakendame holistilist NephroCare’i väärtuste süsteemi. NephroCare’i väärtuste süsteem on meie lahendus probleemile, kuidas tasakaalustada standardiseeritud protsesse ja kohalikku nõudlust holistiliste ja omavahel täielikult seotud neeruravisüsteemide järele.

Me oleme teadlikud enda sotsiaalsest vastutusest oma töötajate, patsientide, osanike ja ühiskonna suhtes üldiselt.

  • Me võimestame enda personali modernse kooperatiivse töökeskkonna abil, kaasame töötajaid organisatsiooniliste ja tööalaste otsuste langetamisesse ja võimaldame neile pidevat erialast ja sotsiaalset arengut.
  • Me töötame ka selle nimel, et pakkuda sobivat neeruravi iga patsiendi jaoks, kasutades edasijõudnud tehnoloogiaid parimate ravimeetodite kasutamise võimaldamiseks, võttes samal ajal aja, et kuulata patsiente, mõista nende vajadusi ja teha seda, mis on neile parim – nt tehes kõik, mida me saame, et maksimeerida nende transplantaadi sobilikkust.
  • Me püüdleme kõigis meie NephroCare’i dialüüsikeskustes selle poole, et teha tööd keskkonnasõbralikul viisil, et vähendada dialüüsi koormat keskkonnale. Alates 2009. aastast oleme saavutanud üldise jäätmete tootmise ja veetarbimise tohutu vähenemise oma NephroCare’i keskustes.