Krooniline neeruhaigus

Krooniline neeruhaigus, vaikne epideemia – sotsiaalne väljakutse

Krooniline neeruhaigus ja selle sotsiaalne mõju
Krooniline neeruhaigus, vaikne epideemia – sotsiaalne väljakutse

Krooniline neeruhaigus on püsiva pöördumatu neerukahjustuse üldnimetus.1 Seda defineeritakse struktuurse neerukahjustusena või neerufunktsiooni vähenemisena (glomerulaarfiltratsiooni kiiruse (GFR) langus), mida on täheldatud 3 kuu või pikema aja jooksul.2

Krooniline neeruhaigus on raske haigusseisund, mis on seotud enneaegse suremuse, elukvaliteedi languse ja suuremate tervishoiukuludega.3 See on tõsiseks väljakutseks haiguse põdejatele, nende perekondadele ja tervishoiuteenuse pakkujatele. 1