Meie pühendumus

Arst ja patsient vaatavad tahvelarvutit
Our NephroCare commitment

Dialüüsi läbimine võib oluliselt mõjutada patsiendi elukvaliteeti. Seetõttu on üks meie eesmärke toetada patsiente nende tervise parandamisel, et nad saaksid jätkata sellega, mis on nende jaoks kõige olulisem. Suure rahvusvahelise dialüüsiravi pakkumisvõrgustikuna pakume dialüüsiravi paljudes riikides.

NephroCare’i filosoofiaks on:

  • Täita Fresenius Medical Care’i kohustus luua neeruhaigusega patsientidele elamisväärne tulevik;
  • Toetada kroonilise neeruhaiguse ennetamist ja progresseerumise aeglustamist;
  • Pakkuda täiustatud, riiklikel ja rahvusvahelistel suunistel põhinevat ravi neeruhaigusega patsientidele;
  • Soodustada lähedast, läbipaistvat koostööd nefroloogide, haiglate, perearstide, meditsiiniabi pakkujate ja patsientide vahel;
  • Võimestada kroonilise neeruhaigusega patsiente, et aidata parendada nende tulevikku, seades NephroCare’i usaldusväärseks partneriks kõikidele tervishoiu huvirühmadele.

NephroCare’i väärtuste süsteem on meie lahendus, et tasakaalustada standardprotsesse ning kohalikku nõudlust holistilise ja vastastikku täielikult ühendatud neeruravisüsteemide järele, mis aitab valida iga meie võrgustikus oleva patsiendi jaoks kõige sobivama lähenemise.

Patsientide kaasamine

Patsientide kaasamine mõjutab positiivselt patsientide emotsionaalset ja füüsilist heaolu ning avaldab seeläbi mõju nende käitumisele, rahulolule ja valmisolekule raviks.

Suhtleme pidevalt patsientidega, et mõista, mis on nende jaoks oluline, ja toetada neid tervisega seotud küsimustes.

• Dialüüsi tutvustus
• Toitumisalane koolitus
• Fistuli eest hoolitsemine
• Aktiivne elu
• Dialüüs puhkuse ajal

Lisateabe saamiseks külastage meie patsientidele suunatud lehte

Kliiniku taristu

Peamine moodus, kuidas pakkuda ühtsustatud ravi töövoole keskendunud keskkondades, on luua parimad võimalikud kliinilised võimalused ühes asutuse kohandatud planeerigu ja kvaliteetsete dialüüsivedelikega.

Oma kliinikute taristu ülesehitusega soovime hõlbustada hügieeni- ja ohutusnõuete järgimist ning optimeerida patsiendite järelevalvet.

Ravi, tooted ja ravimid

NephroCare’iga suudame pakkuda optimaalset ravisegu ei kõla hästi i keskuses, kodus ja haiglates, mis sobib meie patsiendipopulatsioonile ja tervishoiusüsteemide vajadustele.

Kohandatud ravi korral saavad patsiendid kasu meie kogemusest patsiendile suunatud ravi määramisest Fresenius Medical Care’i toodete ja muude kvaliteetsete meditsiinitoodetega.

Saate kasu meie uuenduslikest toodetest ja tehnoloogiast – teie heaolu ja ohutus on meie jaoks alati kõige tähtsamad.

Lisateavet meie edumeelsete toodete kohta vaadake Fresenius Medical Care’i veebisaidilt.

Arstid, õed ja spetsialistid

Väga motiveeritud, kõrgelt koolitatud ja suurte kogemustega arstid, õed ja spetsialistid on neeruhaigusega patsientide ravis kõige olulisemad.

Kliinilises keskkonnas pole oluline ainult tehnoloogia ja meditsiinialane asjatundlikkus. Meie professionaalsed töötajad loovad patsientidega ka inimliku ja emotsionaalse sideme.

Vaadake meie ravivõimalusi.

Kvaliteedihaldus

Kvaliteedinõuete sobivkaks kaasamiseks meie struktureeritud protsessi kasutame kvaliteedihaldust.

Peamine osa meie kvaliteedihaldussüsteemist koosneb kollektiivsetest suunistest, mis määratlevad peamised nõudmised protsessidele meie NephroCare’i organisatsioonis, nt standardite määramine hügieenile ja infektsioonide kontrollimisele, heale dialüüsiravile, veele, kontsentraadile ja dialüüsivedelikule hemodialüüsi ning seotud ravivormide jaoks.

Kliiniline ja tööalane tegevus

Selleks et pakkuda jätkusuutlikku ja väärtustel põhinevat tervishoiusüsteemi, saavad meie eri valdkondade keskuste meeskonnad kokku, et üheskoos juhtida dialüüsikeskusi.

Jälgimisvahendid toetavad meie töötajaid eesmärkide saavutamise mõõtmisel. See aitab meil pidevalt areneda.

Kliiniku infosüsteem

Andmeteta arengut ei toimu. EuCliD®, NephroCare’ile kuuluv kliinikute haldussüsteem annab iga dialüüsiravi ja patsiendi kohta põhjalikku teavet, aidates NephroCare’i keskuste töötajatel langetada õigeid otsuseid, et parandada iga patsiendi ravi.

See muudab kliiniku töötajate igapäevatöö lihtsamaks, kaasates protsessid andmekogumisvoogu.

Dialüüsimasinatega otse seotud jälgimissüsteem edastab dialüüsiseansilt pärinevad patsiendiandmed ja meditsiinilised parameetrid andmehaldussüsteemi, mis kontrollib ka andmete täielikkust ja usaldusväärtust.

Pidage meeles!
Kõikide andmete kogumisel peetakse rangelt kinni andmekaitsemäärustest ja neid säilitatakse anonüümselt, et ära hoida üksikpatsientide tuvastamist.