Minu haiguse staadium

Krooniline neeruhaigus (KNH) tähendab, et teie neerud ei tööta enam piisavalt hästi, et teid tervena hoida. See on protsess, mis kestab tavaliselt kuid või aastaid. Protsessi ei ole võimalik tagasi pöörata, kuid varajase diagnoosi, õige ravi ja mõnede elustiili muudatustega on võimalik seda aeglustada või mõnedel juhtudel isegi peatada. Kui teil on neeruhaigus, tutvuge erinevate võimalike elustiili muutustega mis aitavad teil lisaks ravil käimisele kauem tervena püsida. Teie arst teeb teiega samuti tihedat koostööd, et teha kõik võimalik, et haiguse progresseerumine peatada või seda vähemalt aeglustada, hoides selle aluspõhjuseid kontrolli all.

Kroonilise neeruhaiguse viis staadiumi

KNH jagatakse 5 haigusstaadiumiks (KNH 1–5). KNH 3. staadium jagatakse sageli 3.a-ks ja 3.b-ks. Lihtsuse huvides võib kutsuda KNH 1. kuni 3.a staadiumi varajaseks staadiumiks ja KNH 3.b kuni 5. hilisstaadiumiks. 

Et aidata teil enda elus õigeid otsuseid teha, on vajalik saada teada teie haiguse staadium, mis ütleb teile, kui kaugele haigus arenenud on. Viis staadiumi määratletakse glomerulaarfiltratsiooni kiiruse (GFR) põhjal. Seega on oluline mõista, mis GFR on. 

Glomerulaarfiltratsiooni kiirus (GFR)

Glomerulaarfiltratsiooni kiirus (GFR) mõõdab neeru funktsiooni. Seda on võimalik hinnata lihtsa vereprooviga, mis mõõdab kreatiniini ja albumiinitasemed veres ja võtab arvesse ka vanust, rassi, sugu ja muid faktoreid. GFRi alusel saab arst määratleda teie neeruhaiguse staadiumi ja planeerida ravi. Mida madalam on GFR, seda kõrgem on risk haiguse progresseerumiseks. Progresseerumise risk annab teavet selle kohta, kui tõenäoliselt KNH edasi areneb.

Albuminuuria

Lisaks GFRile võib olla oluline ka albuminuuria tase. Albuminuuria tähendab, et teie uriinis on sobimatu hulk valku, mis võib olla käimasoleva neeruhaiguse varajaseks märgiks ja tähendab, et teie neerud ei filtreeri teie verd piisavalt hästi. Albuminuuriat on võimalik määrata lihtsa uriini ribatestiga, et näha, kas teie uriinist on võimalik valku leida. Mida kõrgem on teie albuminuuria tase, seda kõrgem on risk KNH progresseerumiseks.

Rohkem teavet personaalse haiguse staadiumi kohta leiate siit:

Varajases staadiumis

Enamikul inimestest ei ole varajane staadium peaaegu mitte mingisuguseid sümptomeid või on vaid väga ebaspetsiifilised sümptomid, mis teeb KNH raskesti avastatavaks.

Hiline staadium

Hilise KNH staadiumi puhul (3b, 4 ja 5) on teie neerude funktsioneerimine oluliselt vähenenud.