NephroCare’i filosoofia

NephroCare’i lähenemisviis

NephroCare’iga on Fresenius Medical Care’il kohustust toetada innovatiivsete ravikontseptsioonidega tervishoiusüsteeme ja pakkuda jätkusuutlikku, taskukohast ja kõrgekvaliteedilist ravi pidevalt suurenevale hulgale kroonilise neeruhaigusega patsientidele. Mitmed uuringud tõestavad, et kroonilise neeruhaiguse (KNH) kontrolli all hoidmine annab olulise panuse sellesse, et patsiendid alustavad dialüüsi tervemana, vähendades seega krooniliselt haigete renaalsete patsientide ravikulusid ja parendades oodatavat eluiga. NephroCare’i filosoofiaks on:

  • Täita Fresenius Medical Care’i kohustus luua neeruhaigusega patsientidele elamisväärne tulevik;
  • toetada KNH ennetamist ja progresseerumise aeglustamist;
  • pakkuda täiustatud, riiklikel ja rahvusvahelistel suunistel põhinevat ravi neeruhaigusega patsientidele;
  • soodustada lähedast, läbipaistvat koostööd nefroloogide, haiglate, perearstide, meditsiiniabi pakkujate ja patsientide vahel;
  • võimestada kroonilise neeruhaigusega patsiente, et aidata parendada nende tulevikku, seades NephroCare’i usaldusväärseks partneriks.

Erialaspetsialistid

NephroCare’i erialaspetsialistid teavad, et neeruasendusravi on palju enamat kui ainult dialüüs ja transplantatsioon. Rohkem NephroCare’i erialaspetsialistidest

NephroCare’i kvaliteedi süsteem

•NephroCare on pühendunud neeruravi kvaliteedi hoidmisel tipptasemel. •Meie visioon koosneb meie ülimalt pühendunud erialaspetsialistidest, meie toodetest, ravimeetoditest ja edasijõudnud tehnoloogiast, lõpetades jätkuva koolitamisega.. NephroCare’i kvaliteedi süsteem koondab kõik meie kvaliteedistandardid ja parimad praktikad erinevatest riikidest. Need standardid on otsustava tähtsusega meie patsientide elukvaliteedi, meie töötajate rahulolu ja meie pühendumuse jaoks, et võimaldada neeruasendusravi erinevates asukohtades võimalikult patsientide kodu lähedal/läheduses. 

Multidistsiplinaarne dialüüsikeskus

Dialüüsikeskuste tööd juhib nefroloog ning ülemõde, kes vastutavad personalitöö korraldamise eest. Iga ravivahetuse üle peab valvet vastutav õde ning üks dialüüsiõde teostab ravi 4-6 patsinedile, olenevalt kohalikest regulatsioonidest ja praktikast. Olenevalt dialüüsikeskuse suurusest ja asukohast võib olla vajadus ka administratiivse personali järele. Lisaks dialüüsravile pakub NephroCare ka multidistsiplinaarset toetust nendele dialüüsipatsientidele, kes vajavad psühholoogi, toitumisspetsialisti või sotsiaaltöötaja abi. Piirkondlikul tasemel haldab NephroCare’i keskuseid piirkondlik juhataja ja teda toetab ülemõde, kes vastutab õdede ja hooldajate koolitamise ning koordineerimise eest. Virtuaalne kliinik