Ettevõttest

Lugege märkused tähelepanelikult läbi. Need reguleerivad veebilehe ja sellel oleva materjali kasutamise korda.

Avaldas

ettevõte Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Saksamaa
Registreeritud kontor: Bad Homburg v.d.H.
Registreeritud kohus: Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 5748
Juhtkond: dr Katarzyna Mazur-Hofsäß, Marco Kiene, Arnold Pieper, dr Olaf Schermeier, Harry de Wit

Käibemaksukohustuslase number:  DE 812033564

Redigeerija ja kontakt

FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Juriidiline aadress:     Pärnu mnt. 10, Tallinn 10148, Eesti Vabariik
Postiaadress     Pärnu mnt. 10, Tallinn 10148, Eesti Vabariik
Registrikood:     10034498
Telefon:     64 64 333
Faks     64 64 144
E-post     info.estonia@fmc-ag.com 

Need ilmumisandmed rakenduvad ka ettevõtte Fresenius Medical Care Deutschland GmbH sotsiaalmeediakanalitele

Järelevalveasutus

Darmstadti regionaalne halduskogu (Regierungspräsidium Darmstadt)
https://rp-darmstadt.hessen.de

Autoriõigus

Copyright © Fresenius Medical Care Deutschland GmbH. Kõik õigused kaitstud.

Tekst, pildid, graafikud, helifailid, animatsioonifailid, videofailid ja nende paigutus Fresenius Medical Care‘i veebilehel on kaitstud autorõigusega ning intellektuaalomandi kaitsega. Neid objekte ei tohi kopeerida kaubanduslikuks kasutamiseks ega modifitseerida või muudel lehtedel postitada. Mõned ettevõtte Fresenius Medical Care internetilehed sisaldavad ka pilte või teisi faile, millele kehtivad nende teenusepakkujate autoriõigused.

Võite veebilehte sirvida ja sellelt printida, kõvakettale alla laadides väljavõtteid teha ning teistele inimestele jagada, kuid seda alati mittekaubanduslikul, informatiivsel ja isiklikul eesmärgil.

Kaubamärgid

Kui pole öeldud teisiti, on kõik Fresenius Medical Care‘i veebilehtedel kuvatud kaubamärgid spetsiifilistes riikides registreeritud ning neile rakenduvad Fresenius Medical Care‘i kaubamärgiõigused ning need kas kuuluvad ettevõttele Fresenius Medical Care ja selle tütarettevõtetele või neid kasutatakse litsentseeritult.

Garantiid või esindused puuduvad / sisu

Ettevõte Fresenius Medical Care pakub seda teavet „nii, nagu see on“ ja ilma mis tahes otseste või kaudsete garantiideta, k.a (kuid mitte ainult) mis tahes kaudsed garantiid kaubanduslikkuse, mis tahes eesmärgiks sobivuse või õiguste rikkumatuse kohta. Kuigi antud teavet peetakse täpseks, võib see sisaldada vigu või ebatäpsuseid. Sellel lehel sisalduv teave on mõeldud vaid informatiivsena ja mitte ärilise, meditsiinilise või muu professionaalse nõuandena. Me ei vastuta vigastuste või kahjustuste eest, mis võivad tekkida sellel lehel olevale teabele tuginemisest.

Prognoosivad avaldused

Veebileht sisaldab ettevõtte Fresenius Medical Care juhtkonna uskumustele põhinevaid prognoosivaid lauseid. Sellel veebilehel tähistavad sellised sõnad nagu „eeldame“, „usume“, „hindame“, „ootame“, „plaanime“ ja „prognoosime“ tähistama prognoosilauseid. See võib hõlmata riske ja teadmatust, k.a tehnoloogilised arengud meditsiinivaldkonnas, nõudlus toote järgi ja selle vastuvõtmine turul, majanduslike tingimuste mõjud, konkureerivate toodete ja hinnastuse mõju, välisvaluuta vahetuskursid ja muud riskid. Need prognoosilaused peegeldavad ettevõtte Fresenius Medical Care vaateid tulevastele sündmustele vastavalt nende väljastamiskuupäevale ning neile rakenduvad riskid ja ohud. Kõik need prognoosilaused tuginevad ettevõtte juhatuse tehtud hinnangutele ja oletustele ning neid peetakse mõistlikuks, kuid nad on oma olemuselt ebakindlad ning keerukad ennustada. Tegelik tulemus või kogemus võib olulisel määral prognoosilausetest erineda. Ettevõte Fresenius Medical Care ütleb lahti mis tahes kohustusest või plaanist nende prognoosilausete värskendamise või uuendamise kohta.

Litsentse ei ole

Fresenius Medical Care püüab luua informatiivset ja uuenduslikku veebilehte. Kuid me loodame, et mõistate ettevõtte Fresenius Medical Care vajadust kaitsta oma intellektuaalomandit, k.a oma patente, kaubamärke ja autoriõigust. Samuti võtke arvesse, et selle veebilehe kaudu ei anta ühtegi litsentsi ettevõtte Fresenius Medical Care intellektuaalomandile.

Hüperlingid

Meie veebilehel olevad hüperlingid ei ole mõeldud soovitusena. Me ei kontrolli, kas informatsioon on täpne või õige. Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida selle info kasutamisest.