Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus on oluline ettevõttele Fresenius Medical Care Deutschland GmbH (aadress: Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Saksamaa), edaspidi „Meie“. Teie privaatsuse kaitsmine teie isikuandmete töötlemisel on tähtis küsimus, millele pöörame oma majandustegevuses eriliselt tähelepanu.

Siinne privaatsuspoliitika kirjeldab isikuandmeid, mida kogume teie kohta veebilehel või rakenduses (edaspidi „leht“), mille kaudu te siinsele poliitikale ligi pääsete; kuidas me neid isikuandmeid kasutame ja avalikustame; kuidas me neid kaitseme; ning valikuid, mida te nende kohta teha saate. Julgustame teid meie privaatsuspoliitikat üle vaatama ning klõpsama olemasolevatel linkidel, kui soovite lisateavet mõne konkreetse teema kohta.

ANDMETE KOGUMINE

Isikuandmed on andmed, mis teie isiku tuvastavad või puudutavad tuvastatavat isikut. Kogume isikuandmeid erinevatel viisidel, sealhulgas registreeringute, taotluste, küsitluste, kontaktvormide kaudu, teie päringutega seoses ning automaatselt, kui sirvite meie lehti.

Võime teilt küsida põhilisi isikuandmeid, kui lehte kasutate. Meie küsitud põhilised isikuandmed võivad sisaldada nime, eelistatud keelt, kontaktandmeid (nt postiaadress, telefoninumbrid, e-postiaadress), huvialasid, ning tervishoiutöötajate puhul erialast teavet ja liikmelisust, kandidaatide resümeesid ja teavet puhkusesihtkohtade ja -kuupäevade kohta puhkuste koordineerimispäringute puhul.

Võime teie esitatud isikuandmed kombineerida teabega, mida oleme teilt kogunud võrgukeskkonnas või sellest väljaspool. Samuti võime neid kombineerida teabega, mida saame teie kohta muudest allikatest, näiteks avalikult kättesaadavatest andmebaasidest, sotsiaalmeediaplatvormidelt ja kolmandatelt isikutelt.

Teid teavitatakse, milliseid isikuandmeid on vaja ning milliste isikuandmete esitamine on valikuline. Kui teil palutakse isikuandmeid esitada, võite sellest keelduda. Kui otsustate mitte esitada teavet, mis on meile vajalik teie soovitud teenuste osutamiseks, ei pruugi me olla võimelised neid teenuseid osutama.

Kui esitate meile mõnda teist isikut puudutavaid isikuandmeid, kinnitate te, et teil on õigus seda teha ning lubate meil neid andmeid kooskõlas siinse privaatsuspoliitikaga kasutada.

DELIKAATSED ISIKUANDMED

Välja arvatud juhul, kui me seda konkreetselt nõuame või selleks üles kutsume, palume teil meile mitte saata ega avalikustada seadusega kindlaks määratud delikaatseid isikuandmeid (nt sotsiaalkindlustuse number, krediitkaardi number, passi number, rassilist või etnilist päritolu puudutav teave, poliitilised seisukohad, religioossed või filosoofilised uskumused, andmed tervise, seksuaalelu ja seksuaalse orientatsiooni, kuritegeliku tausta või ametiühingusse kuuluvuse kohta, või biomeetrilised või geneetilised andmed, mille eesmärk on isik üheselt tuvastada) meie lehel või selle kaudu või muul viisil.

KASUTAMINE ALAEALISTE PUHUL

Leht ei ole suunatud alla 16-aastastele isikutele ning palume, et need isikud ei annaks meile lehe kaudu oma isikuandmeid. Kui teie laps on esitanud isikuandmeid ja te soovite nõuda nende isikuandmete eemaldamist, võtke meiega ühendust jaotises „Ühenduse võtmine“ kirjeldatud viisil.

PASSIIVNE ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Passiivne andmete kogumine (st andmete kogumine, ilma et külastaja neid aktiivselt esitaks) toimub tavaliselt siis, kui külastaja lehel liigub.

Küpsised on veebilehtede standardfunktsioon, mis võimaldab meil salvestada väikseid andmehulki teie arvutis meie lehe külastamise kohta. Küpsised võimaldavad meil teada saada, millised lehe osad on kasulikud ning millised vajavad täiustamist.

„Küpsis“ on teabekild, mille veebileht saadab teie veebilehitsejale, et aidata lehel meelde jätta teavet teie ja teie eelistuste kohta.

„Seansiküpsised“ on ajutised teabekillud, mida kasutatakse navigeerimise parandamiseks, külastajate takistamiseks ebasobivate andmete edastamise korral (leht „jätab meelde“ eelnevad vanuse või päritoluriigi sisestamised, mis olid väljaspool määratletud parameetreid, ning blokeerib hilisemad muutused) ning selleks, et koguda lehel koondatud statistilist teavet. Need kustutatakse, kui sulgete oma veebilehitseja või lülitate arvuti välja.

„Püsiküpsised“ on jäävamad andmekillud, mis paigutatakse teie arvuti kõvakettale ning need jäävad sinna alles, kui te küpsist ei kustuta. Püsiküpsised talletavad informatsiooni teie arvutis erinevatel põhjustel, näiteks teie poolt eelnevalt edastatud teabe otsimiseks (nt salasõnad), aitamaks tuvastada, milliseid veebilehe osi peavad külastajad kõige väärtuslikumaks, ning kohandamaks veebilehte jooksvalt teie eelistuste järgi. Selle lehe poolt teie arvutisse paigutatud püsiküpsised võivad sisaldada isikuandmeid, kuid ainult sellisel juhul, kui olete registreerunud või muul viisil andnud nõusoleku lehele edastatud isikuandmete säilitamiseks. Vastasel juhul teab meie lehe server vaid seda, et teie küpsisega tuvastamata külastaja on lehele naasnud.

Teil on võimalus oma veebilehitsejas küpsiste kasutamist blokeerida. Kui te ei soovi küpsistega nõustuda, saab teie veebilehitsejat seadistada automaatselt keelama küpsiste salvestamist või teavitama iga kord sellest, kui veebileht soovib küpsist salvestada. Veebilehitseja kaudu saab eelnevalt salvestatud küpsiseid ka kustutada. Täiendava teabe jaoks vaadake veebilehitseja abilehti.

Enimkasutatud veebilehitsejate kohta teabe saamiseks vaadake www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Siiski, kui te ei nõustu küpsistega, võib see veebilehtedel piirata teile saadaolevaid funktsioone.

Meie ja meie teenusepakkujad võivad samuti järgnevatel viisidel automaatselt teavet koguda ja kasutada.

Teie veebilehitseja kaudu: enamik veebilehitsejaid kogub teatud andmeid, näiteks teie meediumipöörduse juhtimise aadressi (MAC-aadressi), arvuti liiki (Windows või Mac), ekraani eraldusvõimet, operatsioonisüsteemi nime ja versiooni ning veebilehitseja liiki ja versiooni. Võime koguda sarnast teavet, näiteks teie seadme tüüpi ja tunnust, kui sisenete lehele mobiilseadme kaudu. Kasutame seda teavet, et tagada lehe korrapärane töö.

IP aadress: teie IP-aadress tuvastatakse ja talletatakse automaatselt meie serveri logifailides koos külastuse ajaga ning külastatud lehekülgedega iga kord, kui kasutaja lehte külastab. Osaliselt varjatud IP-aadresse kasutame näiteks lehe kasutustaseme arvutamiseks, serveriprobleemide diagnoosimiseks ja lehe haldamiseks. Teie osaliselt varjatud IP-aadressi (kahe baidi anonüümseks muutmisel) põhjal võime tuletada ka teie ligikaudse asukoha.

Seadme teave: võime koguda teavet teie poolt külastamise ajal kasutatud seadme kohta (seadme tüüp, operatsioonisüsteem, ekraani eraldusvõime, keel, asukohariik ning veebilehitseja tüüp).

HALLAKE SELLEL VEEBISAIDIL KASUTATAVAID KÜPSISEID

Sellel veebisaidil kasutatavate küpsiste haldamiseks avage OneTrusti privaatsuseelistuste keskuses küpsiste seadete dialoog.

SELLEL VEEBISAIDIL KASUTATAVATE KÜPSISTE LOETELU

Sellel veebisaidil kasutatavate küpsiste loendi kuvamiseks avage küpsiste deklaratsiooni leht.

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME

Me kasutame ja avalikustame teie edastatud isikuandmeid just sellisel viisil, nagu kogumise hetkel teile kirjeldati, ning peamiselt järgnevatel põhjustel.

Lehe funktsionaalsuse tagamiseks ning teie soovide täitmiseks, kui meil on lepinguline suhe või õigustatud huvi.

 • Teile klienditeeninduse pakkumiseks
 • Vastamaks teie päringutele ning täitmaks teie nõudeid ja tellimusi.
 • Saatmaks teile administratiivset teavet, nagu näiteks muudatused meie tingimustes ja poliitikates, ning turundusteabe edastamiseks, mida peame teie jaoks huvitavaks (tuginedes teie osalemissoovile).
 • Lihtsustamaks sotsiaalmeedias jagamise funktsionaalsust.
 • Võimaldamaks teil saata sõnumeid teisele isikule, näiteks töökaaslasele, hooldajale, sõbrale või patsiendile.

Teile isikustatud teenuste pakkumiseks, kui meil on teie nõusolek või õigustatud huvi teile huvi pakkuva teabe edastamiseks.

 • Teie paremaks mõistmiseks ning meie ja teie kokkupuudete isikustamiseks.
 • Analüüsimaks või prognoosimaks meie kasutajate eelistusi ning tuvastamaks koondatud trendiraporteid meie veebilehe kasutamise kohta.
 • Teie eelistuste analüüsimiseks või ennustamiseks, et parandada meie kokkupuuteid teiega, see tähendab teile teabe edastamist (meie lehe, e-kirjade või digitööriistade kaudu) sisu, toodete ja pakkumiste kohta, mille puhul me arvame, et see võib teile erialaselt huvi pakkuda.

Teie kui tervishoiutöötajaga suhtlemiseks, kui meil on lepinguline suhe või õigustatud huvi.

 • Kontrollimaks, kas teile on lubatud juurdepääs teatud toodetele, teenustele, ja andmetele, millele lubatakse juurdepääsu vaid kindlatel litsentseeritud tervishoiutöötajatel.
 • Teiega digitaalsel või muul teel suhtlemiseks, tuginedes teie professionaalsetele kogemustele ja arvamustele.
 • Kaasamaks teid tervishoiutöötajatele mõeldud programmidesse/paneelidesse.
 • Kaasamaks teid uuringutesse, mis on seotud kas meie või Fresenius Medical Care´i sidusettevõtete või äripartnerite toodete või teenustega.
 • Tegemaks koostööd meditsiinialaste sündmuste korraldamisel, publikatsioonide välja andmisel või kolleegiumite kokku kutsumisel.
 • Küsimaks teie arvamust Fresenius Medical Care sidusettevõtete ja/või äripartnerite reklaamitud toodete ja teenuste kohta nende arendamise ja parendamise eesmärgil.
 • Võimaldamaks teil kandideerida vabadele ametikohtadele ning teie avalduse läbivaatamiseks.

Võimaldamaks teil osaleda eriprogrammides, -tegevustes, -üritustel või reklaamimisel meievahelise lepingulise suhte osana või kui meil on õigustatud huvi.

Korraldamaks meie majandustegevust nii, et see vastab kõigile meie õiguslikele kohustustele ja õigustatud huvidele äri jätkamiseks.

 • Andmeanalüüsi ja auditite läbiviimiseks.
 • Meie veebilehtede kasutustrendide tuvastamiseks ning meie kommunikatsiooni tõhususe analüüsimiseks.
 • Tuvastamaks, ennetamaks ja uurimaks pettuseid ja (küber)turvalisuse järgimiseks ja kaitseks.
 • Meie toodete ja teenuste arendamiseks, edendamiseks, parendamiseks või muutmiseks.
 • Kontrollimaks ligipääsu ja kasutamist teatud toodetele ja teenustele.
 • Mõistmaks paremini, kuidas meie tooted ja teenused teid ja teie jaoks olulisi inimesi mõjutavad.
 • Probleemide jälgimiseks ja nendega tegelemiseks, s.h. kõrvaltoimete, tootekaebuste ja patsientide ohutusega seotud regulaarse järelevalve teostamiseks ja aruandekohustuse täitmiseks.
 • Meie majadustegevuse läbiviimiseks ja laiendamiseks.

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID AVALIKUSTAME

Me avalikustame lehe kaudu kogutud andmeid ka:

 • Teistele Fresenius Medical Care‘i sidusettevõtetele selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel. Ettevõtte Fresenius Medical Care sidusettevõtete nimekirjale ligipääsemiseks klõpsake siin.
 • Meie kolmandatest isikutest parteritele, kellega teeme koostööd teatud toodete või teenuste osas.
 • Meie kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, pakkumaks teenuseid, nagu näiteks veebilehe/rakenduse majutus ja modereerimine, andmeanalüüs, maksete töötlemine, tellimuste täitmine, taristu korrashoid, IT-teenused, klienditeenindus, elektron- ja otsepostitusteenused, auditeerimine ja muud teenused.
 • Kohalduva õigusega lubatud ulatuses, kolmandatele isikutele meie äri, varade või aktsiate (k.a pankroti või sarnaste menetluste puhul) täiel mahul või osalise ümberorganiseerimise, ühendamise, müügi, ühisettevõtte loomise, võõrandamise, üleandmise või muu liikumise korral.

Lisaks võime kasutada ja avalikustada teie andmeid, kui peame seda vajalikuks või kohaseks, et:

 • kaitsta meie ja/või meie sidusettevõtete, teie või teiste õiguseid, privaatsust, turvalisust või vara;
 • järgida kohalduvat õigust ning meie õigusliku järelevalve- ja aruandekohustusi (mille hulka võivad kuuluda seadused väljastpoolt teie elukohariiki), vastata avalike ja riigiasutuste päringutele (mille hulka võivad kuuluda asutused väljastpoolt teie elukohariiki), teha koostööd õiguskaitseorganitega, või muudel õiguslikel põhjustel;
 • rakendada ellu meie tingimusi.

Samuti võime teie teavet kasutada ja avalikustada muudel viisidel kui oleme teilt saanud vastava loa.

Lisaks, kui kohalduv õigus seda lubab, võime isiku tuvastamist mitte võimaldavaid andmeid kasutada ja avalikustada igal eesmärgil. Kui kombineerime isiku tuvastamist mitte võimaldavaid andmeid isiku tuvastamist võimaldavate andmetega (näiteks kombineerime teie nime ja geograafilise asukoha), kohtleme kombineeritud andmeid isikuandmetena seni, kuni need on kombineeritud.

VALIKUD JA LIGIPÄÄS

Teie valikud, mis puudutavad teie isikuandmete meiepoolset kasutamist ja avalikustamist turunduseesmärkidel:

Kui te ei soovi meilt enam turundusteadaandeid saada, võtke ühendust meie veebisaidi kontaktide jaotises oleva e-posti aadressi teel. Oma soovile lisage palun oma nimi ja aadressid, kuhu te enam teadaandeid saada ei soovi. Püüame täita teie soovi(d) nii kiiresti, kui mõistlikult võimalik. Kui loobute meilt turundusteadaannete saamisest, võime teile endiselt saata olulisi tehinguid puudutavaid sõnumeid ning haldussõnumeid, millest teil ei ole võimalik loobuda.

Teie valikud, mis puudutavad teie isikuandmete meiepoolset kasutamist, et saata teile meeldetuletusi:

Kui te ei soovi meilt edaspidi enam saada meditsiinilisi meeldetuletusi, võite neist loobuda, võttes meiega ühendust meie veebisaidi kontaktide jaotises oleva e-posti aadressi teel. Oma soovile lisage palun oma nimi ja e-posti aadress või telefoninumber, kuhu te enam meeldetuletusi saada ei soovi.

Teie valikud, mis puudutavad teie isikuandmete meiepoolset jagamist sidusettevõtetega või kolmandatest isikutest partneritega:

Kui te eelistate, et me edaspidi ei jaga teie isikuandmeid oma sidusettevõtete ja/või kolmandatest isikutest partneritega nende turunduseesmärkidel, võite jagamisest loobuda, võttes meiega ühendust meie veebisaidi kontaktide jaotises oleva e-posti aadressi teel. Oma soovis märkige palun, et me ei tohi enam teie isikuandmeid oma sidusettevõtete ja/või kolmandatest isikutest partneritega jagada, ning märkige ära oma nimi ja e-posti aadress.

Kuidas saate oma isikuandmetele juurde pääseda, neid muuta või kustutada:

Kui soovite oma isikuandmeid üle vaadata, parandada, täiendada, piirata või kustutada, või kui soovite saada oma isikuandmetest elektroonilist koopiat, et edastada neid teisele ettevõttele (nende õiguste selles ulatuses, mida kehtiv õigus teile võimaldab), võtke meiega ühendust meie veebisaidi kontaktide jaotises „Võtke meiega ühendust“ oleva kontaktteabe teel. Vastame teie taotlusele nii kiiresti, kui mõistlikult võimalik, ning mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest. Kui asjaolud põhjustavad meie vastamisel pikemat viivitust, teavitatakse teid kohe ning edastatakse meie vastuse kuupäev

PIIRIÜLENE ANDMETE ÜLEVIIMINE

Teie isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda igas riigis, kus meil on asutused või teenusepakkujad, ning meie lehte kasutades või meile nõusoleku andes (kus seadus seda nõuab) võidakse teie isikuandmeid edastada teie elukohariigist väljapoole, sealhulgas riikidesse, mis on väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), kus võivad kehtida teistsugused andmekaitsereeglid kui teie riigis.

Euroopa Komisjon on tunnistanud mõned EMP riigid piisavat andmekaitsetaset pakkuvateks vastavalt EMP standarditele (täielik nimekiri riikidest on kättesaadav siin).

Edastades andmeid ilma Euroopa Komisjoni tunnustuseta EMP riikidesse, võtame kohustuse tagada, et piisavad meetmed on kehtestatud. Teie isikuandmete kaitsmise meetmed sisaldavad tagamist, et vastuvõtjale on täitmiseks kohustuslikud kaitsestandardid (nt EL-i lepingute tüüptingimused või Euroopa Liidu heakskiidetud käitumiskoodeks või sertifitseering). Teil on võimalik saada nende meetmete koopia, võttes meiega ühendust allolevas jaotises „Võtke meiega ühendust“ märgitud viisil.

TURVALISUS

Võtame teie isikuandmete kaitsmiseks kohaseid meetmeid, mis vastavad kohalduvatele eraelu puutumatuse ja andmekaitseseadustele ning -määrustele, sealhulgas nõuame teenusepakkujatelt kohaste meetmete kasutamist, et kaitsta isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust.

ANDMETE SÄILITUSPERIOOD

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui on vaja või lubatud, kooskõlas kohalduvate õigusnõuetega ja eesmärkidega, mille alusel andmed koguti. Meie andmete säilitusaja määramise kriteeriumide hulka kuuluvad: i) ajaperiood, millal meil on teiega kestev suhe ning me pakume teile ligipääsu lehele; ii) kas meie kohta kehtib mingi õiguslik kohustus ja iii) kas andmete säilitamine on meie õiguslikku seisundit arvestades soovituslik (näiteks kohalduvate aegumistähtaegade, kohtuasjade või järelevalveuurimistega seoses).

KOLMANDATE ISIKUTE LEHED JA TEENUSED

Siinne isikuandmete puutumatust käsitlev teade ei puuduta ühegi kolmanda isiku poolt andmete kogumist, kasutamist, avalikustamist või nende andmekaitsepraktikat ning me ei vastuta nende eest, sealhulgas ühegi teenust pakkuva kolmanda isiku eest, kellele leht viitab, ning küpsiste eest, mida võidakse omakorda teie arvuti kõvakettale salvestada. Lingi lisamine lehele ei tähenda lingitud teenuse meiepoolset heakskiitmist ning välislinkidele minek on teie enda vastutusel. Meid ei saa ühegi välislingi külastamisest põhjustatud kahju ega mõjutuse eest vastutusele võtta. Soovitame teil lugeda iga külastatava veebilehe privaatsuspoliitikat.

ALLALAADIMISED JA MEEDIAFAILID

Kõigi lehel kättesaadavate dokumentide, failide ja meedia allalaadimine toimub teie enda vastutusel. Kuigi kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud tagamaks, et kättesaadavad on vaid puhtad failid, soovitame teil kontrollida nende autentsust kolmanda isiku viirusetõrjetarkvara või sarnase rakenduse abil. Me ei võta vastutust kolmandate isikute allalaadimiste või kolmandate isikute veebilehtedel pakutud allalaadimiste eest ning soovitame teil kontrollida nende autentsust kolmanda isiku viirusetõrjetarkvara või sarnase rakenduse abil.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on siinset privaatsuspoliitikat või lehe teabetavasid puudutavaid küsimusi, kommentaare, soove või muresid, või kui soovite edaspidistest teadetest loobuda, võtke meiega ühendust järgneval aadressil:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Saksamaa
Datenschutzbeauftragter@fmc-ag-com

 

Vajaduse korral võite võtta ühendust oma riigi või piirkonna andmekaitseametnikuga aadressil:

Fresenius Medical Care Estonia OÜ
Pärnu mnt 10, Tallinn 10148, Eesti
andmekaitse@fresenius.ee

REGULEERIJALE KAEBUSE ESITAMINE

Võite esitada kaebuse oma riigi või piirkonna pädevale järelevalveasutusele. Klõpsake selliste asutuste kontaktteabe kuvamiseks lingile siia.

PRIVAATSUSPOLIITIKA AJAKOHASTAMINE

Meil on õigus siinset privaatsuspoliitikat muuta. Kõik privaatsuspoliitika muutused hakkavad kehtima kohe, kui teeme muudetud privaatsuspoliitika lehel avalikuks. Soovitame teil lehe kasutamisel privaatsuspoliitika regulaarselt üle vaadata. Poliitikat uuendati viimati 20.03.2019.